Winnaar van de Beauty Award 2024: “Newcomer of the Year” !

Als u als consument niet tevreden bent over een behandeling aan uw gezicht, of over de manier waarop u bent geholpen, dan is de eerste stap natuurlijk om dit direct te bespreken met LAVISH Huidinstituut. Zij neemt de klacht serieus en probeert het op te lossen.
Als u er niet samen uit komt, dan kunt u contact opnemen met een klachtenfunctionaris. Daarnaast is het goed om te weten dat LAVISH Huidinstituut door Huidprofessional lidmaatschap automatisch is aangesloten bij de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging. Hiermee biedt zij u als klant een eerlijke en eenvoudige procedure, met een uitkomst die bindend is voor beide partijen.

Klachtenprocedure

Probeer altijd eerst zelf met LAVISH Huidinstituut tot een oplossing te komen. U wilt gehoord worden en LAVISH Huidinstituut wil ook graag weten, wanneer er een klacht is over haar. Dat stelt haar in staat haar dienstverlening te verbeteren en onvrede weg te nemen. Vaak lost dit het probleem al op. Als dat niet lukt dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de Huidprofessional.

Als dat ook niet leidt tot een naar tevredenheid opgeloste klacht, kunt u uiteindelijk naar de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging.

Klachtenfunctionaris de Huidprofessional

U kunt bij de klachtenfunctionaris terecht, mocht er sprake zijn van klachten over LAVISH Huidinstituut, die niet onderling opgelost kunnen worden. Zij bemiddelt tussen u en LAVISH Huidinstituut. Zij doet géén inhoudelijke beoordeling van de behandeling die LAVISH Huidinstituut heeft uitgevoerd. De klachtenfunctionaris past het principe van hoor en wederhoor toe, waardoor veel situaties kunnen worden opgelost.

De klachtenfunctionaris is rechtstreeks te bereiken via link https://dehuidprofessional.nl/klachtenregeling/

Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging

Bij de Geschillencommissie kunt u terecht als de klacht na behandeling door LAVISH Huidinstituut en de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid is opgelost. De Geschillencommissie staat garant voor een onpartijdige afhandeling van de geschillen. Ze voldoet aan de daaraan gestelde nationale en internationale standaarden. Elke sector heeft een eigen Geschillencommissie, omdat er specifieke kennis van de sector nodig is voor een goede beoordeling.

Elke geschillencommissie bestaat uit drie leden: een door de Geschillencommissie aangezochte voorzitter (een jurist die ervaring heeft met rechtspraak), daarnaast wordt een lid voorgedragen door uw brancheorganisatie en door een consumentenorganisatie.
Alle leden worden door het bestuur van de Geschillencommissie benoemd en zijn volstrekt onafhankelijk en onpartijdig. De Geschillencommissie kan wel een inhoudelijke beoordeling doen van een klacht.